Onderzoek. Maak. Leer.

Het Dremel Dreams programma integreert 3D-printen in de klas met lesprogramma's en middelen die zijn ontworpen om het vertrouwen van leerkrachten en leerlingen te bevorderen, terwijl ze praktische toepassingen in de exacte vakken (STEM) verkennen in de klas. Dremel Dreams prikkelt en inspireert leerlingen en leerkrachten om…

  • D - Design materials - materialen te ontwerpen.
  • R - Research new ideas - nieuwe ideeën te onderzoeken.
  • E - Enhance Curriculum - het leerplan te versterken.
  • A - Activate their imagination - hun fantasie te prikkelen.
  • M - Motivate each other - elkaar te motiveren.
  • S - Shape a better future - een betere toekomst te vormen.

Kijk hoe in klaslokalen door de hele VS gebruik wordt gemaakt van 3D-printen om het onderwijs in exacte vakken (STEM) te versterken, terwijl op een positieve manier levens worden verbeterd.

Casestudy Lakeview Technology Academy>
Casestudy Hardin-Jefferson>
Casestudy Austin Tinkering School>

EMPIRISCH, PRAKTISCH LEREN IN DE 21STE EEUW

3D-printen bevordert het leren van de 21ste eeuw en groeit als basistechnologie om uit te blinken in de exacte vakken (STEM). Gecombineerd met andere virtuele middelen worden leerlingen van nu voorbereid op de banen van morgen om een nieuw niveau van denken en oplossen van problemen te bereiken.

DE MANIER VAN LEREN VERANDEREN

TRADITIONEEL

NIEUWE 3D-LESMETHODE

OP 3D AFGESTEMDE LESPROGRAMMA'S

De op leerplannen gebaseerde Dremel 3D-lesprogramma's beantwoorden aan gangbare kerndoelen en zijn geschreven door echte leerkrachten en experts in de lesstof. Deze instructiegidsen stellen leerkrachten in staat om direct uit de doos 3D-printen te integreren in de klassikale lessen.

De speciaal ontwikkelde lesprogramma's en de daarbij passende 3D-modelsets staan allemaal op de SD-kaart van de printer en kunnen op elke computer worden opgeslagen of vanaf deze worden geprint.

Bekijk deze video om te leren hoe u deze sets in uw lessen kunt integreren om praktisch leren te versterken en het probleemoplossend vermogen te stimuleren.

STEM EN MEER

Wetenschap hoeft niet alleen meer te bestaan uit schema's en grafieken, maar kan ook tastbare modellen van complexe, wijzigbare concepten omvatten.

3D-technologie kan worden gebruikt voor het maken van modellen en prototypes van mechanische, architectonische en artistieke ontwerpen om het praktische begrip te bevorderen.

Van verbrandingsmotoren tot drones, leerlingen kunnen ontwerpen en bouwen door praktisch, proefondervindelijk leren.

Wiskunde kan nu een interactief vak worden waarbij leerlingen de lesstof kunnen integreren en hun probleemoplossend vermogen kunnen verhogen.

Aardrijkskunde, beeldende vorming, design...alle vakken kunnen worden getransformeerd om leerlingen uit te dagen om anders en kritischer te gaan denken.

"Door de Dremel 3D Idea Builder te integreren in ons leerplan voor basis- en voortgezet onderwijs is de inzet van onze leerlingen toegenomen, wordt de creativiteit van onze leerlingen gecultiveerd en worden de leerlingen geholpen bij het beter begrijpen van kernconcepten waarvan de uitleg tijdens de les soms niet helemaal goed over is gekomen."

Mark Simmons, technologisch directeur, scholengemeenschap Sabine Pass ISD